Lämpökuvauksella vältetään vaaratilanteita ja löydetään kunnostusta kaipaavat sähkölaitteet sekä liitokset

Ennaltaehkäisy on yksi tärkeimmistä työkaluista, kun puhutaan sähkön aiheuttamista vaaratilanteista ja ennen kaikkea niiden välttämisestä. Sähkön aiheuttamia rakennuspaloja ja rakennuspalovaaroja kirjataan pelastuslaitosten rekisteriin vuosittain yli 2000. Ennaltaehkäisyllä, ammattitaidolla sekä tarkalla työllä pystymme osaltamme välttämään vaaratilanteita. 

Sähkölaitteiden vaihtuvat olosuhteet, kuormitustilanteet ja käyttölämpötilat aiheuttavat lämpölaajenemisen ja kutistumisen takia liitosten löystymistä ja sitä kautta lisääntynyttä liitosresistanssia. Lämpötilavaihtelut tai liitospintojen vaurioituminen voivatkin aiheuttaa sähköjärjestelmään ennakoimattomia vikatilanteita ja lisätä tulipalon riskiä.

Lämpökamera on tehokas työkalu sähkölaitteiden ja -laitteistojen tarkastuksessa, sekä mahdollisten vikojen ennaltaehkäisyssä. Lämpökameralla tehty tutkimus havaitsee löystymät, hapettumat, ylikuormat, vinokuormat, viallisten laitteiden aiheuttaman lämpenemisen, sekä väärin mitoitettujen komponenttien lämpenemisen ennen kuin harmia ehtii tapahtua. 

Menetelmä soveltuu erinomaisesti ennakoivaan kunnossapitoon, koska se on käynninaikainen, kustannustehokas ja nopea tapa paikantaa vikakohdat tarkasti.

Sähkö mahdollistaa monta asiaa, mutta voi väärin käytettynä, työstettynä tai huoltamatta jätettynä aiheuttaa hengenvaaran ja tuhota omaisuutta. Pidetään siis huolta siitä, että huolletaan sähkölaitteita, liitoksia sekä ennakoidaan yhdessä ammattilaisten kanssa. 

Lue lisää lämpökuvauksesta ja tekniikasta täältä. 

fiSuomi