Sähköjärjestelmien ja -laitteistojen lämpökuvauspalvelu

Ennakoiva kunnossapito on tärkeä turvallisuustekijä ja tuotannon tehokkuuden tae teollisuudessa. Sähkölaitteiden vaihtuvat olosuhteet, kuormitustilanteet ja käyttölämpötilat aiheuttavat lämpölaajenemisen ja kutistumisen takia liitosten löystymistä ja sitä kautta lisääntynyttä liitosresistanssia. Lämpötilavaihtelut tai liitospintojen vaurioituminen voivatkin aiheuttaa sähköjärjestelmään ennakoimattomia vikatilanteita ja lisätä tulipalon riskiä.

Lämpökameralla tehty tutkimus havaitsee löystymät, hapettumat, ylikuormat, vinokuormat, viallisten laitteiden aiheuttaman lämpenemisen, sekä väärin mitoitettujen komponenttien lämpenemisen. Lämpökamera onkin tehokas työkalu sähkölaitteiden ja -laitteistojen tarkastuksessa.

Sähkölaitteiden vahinkoja, sähköpaloja sekä monenlaisia mekaanisia vaurioita voidaan välttää ja torjua lämpökuvauksella. Menetelmä soveltuu erinomaisesti ennakoivaan kunnossapitoon, koska se on käynninaikainen, kustannustehokas ja nopea tapa paikantaa vikakohdat tarkasti.

Lämpökuvausta on mahdollista hyödyntää sähköjärjestelmien lisäksi myös mekaanisessa kunnossapidossa, mm. laakerien kunnonvalvonnassa, putkien virtausten tarkkailussa, rakenteiden tarkastuksessa sekä hydraulisten järjestelmien toiminnan arvioinnissa.

Teollisuudessa kuljettimien ylikuumentuneet laakerit ovat aiheuttaneet tulipaloja, joiden seurauksena voi pahimmillaan syntyä miljoonien eurojen vahingot palon levittyä ja aiheutettua koko tuotantolaitoksen pysähtymisen. Sähkölaitteiden ja kytkentöjen lämpökuvauksella voidaan tehokkaasti paikantaa esimerkiksi huonosti johtavia liitoksia, yli- ja vinokuormittuneita kaapeleita sekä sähkölaitteita.

Sähkölaitteistojen säännöllisillä lämpökuvauksilla voidaan havaita sähköviat ennen kuin laitteen käyttö keskeytyy tai sähköpalo syttyy. Myös monenlaisia sähkön siirtoon ja jakeluun liittyviä ongelmia pystytään ennakoivasti paikallistamaan ja välttämään lämpökuvauksella.

Sähköjärjestelmien lämpökuvaus vaatii suorittajaltaan kokemusta ja näkemystä laitteiden normaalista kuormitustilasta sekä lämpenemisestä. Sähköjärjestelmien lämpökuvauksissa ei useinkaan keskitytä absoluuttisiin lämpötiloihin, vaan verrataan mittapisteen vallitsevaa lämpötilaa muihin vertailupisteisiin ja eri mittapisteiden välisten lämpötilaerojen havainnointiin.

Lämpötilaeron havaitsemisen jälkeen tulee vielä selvittää, johtuuko lämpeneminen normaalista virran aiheuttamasta lämpenemisestä, vai onko kyseessä huonon liitoksen ylimenovastuksen aiheuttaman jännitehäviön muodostama lämpöteho.

Sähkö-Rauma Oy haluaa olla omalta osaltaan mukana turvaamassa asiakkaidensa laitteiden ja laitteistojen turvallisuutta ja tarjoaa asiakkailleen laadukasta ja ammattitaitoista lämpökuvauspalvelua.

Lisätiedot
Jarno Laine
jarno.laine(a)sahko-rauma.fi
040/5860483

en_USEnglish